بازدید دکترکاتب به همراه فرماندار ، بخشدار،مدیر جهادکشاورزی وجمعی از مسئولان ازکشتارگاه صنعتی طیور سیمرغ واقع درروستای چنداب ازتوابع بخش ایوانکی. | دکتر غلامرضا کاتب

◀️ بازدید دکترکاتب به همراه فرماندار ، بخشدار،مدیر جهادکشاورزی وجمعی از مسئولان ازکشتارگاه صنعتی طیور سیمرغ واقع درروستای چنداب ازتوابع بخش ایوانکی.

◀️ کشتارگاه طیور سیمرغ در روستای چنداب از توابع بخش ایوان_کی بااعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان با گنجایش کشتار ۲ هزار قطعه در ساعت در حال احداث است.

⏪به زودی این کشتارگاه صنعتی بهره برداری میشود.

Comments are closed.