با نام رضا به سینه ها گل بزنید
با اشک به بارگاه او پل بزنید
فرمود که هر زمان گرفتار شدید
بر دامن ما دست توسل بزنید.

⚫️شهادت امام رضا (ع ) تسلیت باد.

Comments are closed.