با نام رضا به سینه ها گل بزنید با اشك به بارگاه او پل بزنید فرمود كه هر زمان گرفتار شدید بر دامن ما دست توسل بزنید ⚫️شهادت امام رضا (ع ) تسلیت باد. | دکتر غلامرضا کاتب

با نام رضا به سینه ها گل بزنید
با اشک به بارگاه او پل بزنید
فرمود که هر زمان گرفتار شدید
بر دامن ما دست توسل بزنید.

⚫️شهادت امام رضا (ع ) تسلیت باد.

Comments are closed.