بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش بخش ایوان کی | دکتر غلامرضا کاتب

◀️جهت بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش بخش ایوان کی جلسه ای با حضور دکتر کاتب، بخشدار ایوان کی، رئیس آموزش و پرورش گرمسار و مسئول نمایندگی آموزش و پرورش ایوان کی برگزار شد. . .

◀️جلسه ای به منظور بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش ایوان کی در بخشداری این شهر برگزار شد.

در ابتدای جلسه مسئول نمایندگی آموزش و پرورش گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این نمایندگی در شهر ایوان کی ارائه داد.

تسریع در تعیین و انتخاب کارشناس آموزش برای نمایندگی بخش ایوان کی و تسریع در تامین و تخصیص امکانات مورد نیاز ( سخت افزاری و نرم افزاری ) مدارس ایوان کی از طریق اداره کل نوسازی استان از جمله مصوبات این جلسه بود.

Comments are closed.