◀️در جلسه ای با حضور دکتر کاتب، بخشدار ایوانکی و..

مسئولان مرتبط مسائل مربوط به مشکلات شهر جدید ایوانکی بحث و بررسی شد.

Comments are closed.