حضور دکتر کاتب در جلسه شورای اداری بهزیستی استان سمنان همزمان با گرامیداشت روز جهانی معلولان. | دکتر غلامرضا کاتب