حضور دکتر کاتب در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه. | دکتر غلامرضا کاتب

◀️امروز حضور دکتر کاتب در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه.

۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی گرامی باد.

Comments are closed.