دانشجویان در دوران تحصیل نیز میتوانند اقدام به تاسیس شرکت های دانش بنیان نمایند . | دکتر غلامرضا کاتب

📢کاتب دردانشگاه دولتی گرمسار. . .دانشجویان را به تاسیس و فعالیت در شرکت های #دانش_بنیان تشویق کرد و گفت: طبق تصویب مجلس دانشجویان در دوران تحصیل نیز میتوانند اقدام به تاسیس شرکت های دانش بنیان نمایند .

Comments are closed.