دکتر کاتب در جلسه شورای توسعه آموزش عالی تاکید کرد : نگاه به جلسات آموزش عالی نگاه توسعه ای باشد و در این راستا روسای دانشگاهها و مسئولان شهرستانی باید برنامه ریزی های لازم را به انجام برسانند. | دکتر غلامرضا کاتب

◀️جلسه توسعه آموزش عالی با حضور دکتر کاتب، فرماندار و روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهرستانهای گرمسار و آرادان در محل دانشگاه دولتی گرمسار برگزار شد.

◀️دکتر کاتب در جلسه شورای_توسعه_آموزش عالی تاکید کرد : نگاه به جلسات آموزش عالی نگاه توسعه ای باشد و در این راستا روسای دانشگاهها و مسئولان شهرستانی باید برنامه ریزی های لازم را به انجام برسانند.

Comments are closed.