ملت ایران هرگز در مقابل دشمنان از مواضع ملی و انقلابی خود کوتاه نمی آیند. | دکتر غلامرضا کاتب