کاتب :حرفه آموزی و اشتغال برای زندانیان علاوه بر کسب درآمد وکاهش جرایم پس از آزادی میتواند این افراد را به چرخه کار و تولید بازگرداند. | دکتر غلامرضا کاتب

◀️ جلسه_هم_اندیشی و جذب سرمایه گزار جهت اشتغالزایی زندانیان 

کاتب :حرفه آموزی و اشتغال برای زندانیان علاوه بر کسب درآمد وکاهش جرایم پس از آزادی میتواند این فراد را به چرخه کار و تولید بازگرداند.

◀️ جلسه ای به منظور اشتغالزایی زندانیان با حضور دکتر کاتب #مدیر_کل_زندانهای استان سمنان، اعضای انجمن حمایت از زندانیان، اعضای انجمن مدیران صنایع و مسئولان مرتبط برگزار شد.

 

Comments are closed.