کاتب : مهارت آموزی و کسب دانش عملی میتواند تاثیر ویژه ای در حرفه آموزی و به تبع آن اشتغال داشته باشد. | دکتر غلامرضا کاتب

◀️عصر امروز به منظور بررسی مسائل حوزه آموزش عالی جلسه ای با حضور دکتر کاتب و وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد.

◀️در این جلسه دکتر کاتب علاوه بر تاکید به لزوم آموزش مهارت در بین دانشجویان گفت : مهارت آموزی و کسب دانش عملی میتواند تاثیر ویژه ای در حرفه آموزی و به تبع آن اشتغال داشته باشد.

◀️وی اذعان داشت : دانشگاهها نقش بسزایی در تحقق اشتغال و تربیت #کارآفرینان دارند.

◀️ عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد : شهرستان گرمسار می تواند با تکیه بر ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و وجود مراکز و موسسات آموزش عالی فعال در منطقه به قطب دانشگاهی تبدیل شود.

◀️ در این نشست در خصوص موارد و درخواست های مرتبط با حوزه آموزش عالی منطقه بحث و بررسی شد.

۱۳۹۶/۹/۴

Comments are closed.