‍‍ ‍ ‍◀️ جلسه بررسی مشکلات حوزه کشاورزی و امور عشایر شهرستان گرمسار با حضور دکتر کاتب ، رضایی معاونت امور دام و پشتیبانی جهاد کشاورزی ،اعلایی مقدم قائم مقام سازمان امورعشایری ، فرماندار | دکتر غلامرضا کاتب

‍ ‍ ‍◀️ جلسه بررسی مشکلات حوزه کشاورزی و امور عشایر شهرستان گرمسار با حضور دکتر کاتب ، رضایی معاونت امور دام و پشتیبانی جهاد کشاورزی ،اعلایی مقدم قائم مقام سازمان امورعشایری ، فرماندار

@katebgh

ارسال دیدگاه