◀️جلسه #فراکسیون_اشتغال و تولید با حضور دکتر جهانگیری معاون اول ریس جمهور | دکتر غلامرضا کاتب

جلسه #فراکسیون_اشتغال و تولید با حضور دکتر جهانگیری معاون اول ریس جمهور

 

Comments are closed.