دکتر کاتب: یکی از نیازهای اصلی صنعت در شهرستان گرمسار با توجه به گستردگی واحدهای صنعتی وجود و تاسیس مرکز رشد در شهرک های صنعتی است که برای این امر باید برنامه ریزی های لازم انجام پذیرد . | دکتر غلامرضا کاتب

◀️ جلسه ای به منظور بررسی طرح تاسیس و راه اندازی مرکز رشد صنایع و حمایت از طرحهای دانش بنیان با حضور دکتر کاتب ، دانشجویان ، مدیر انجمن صنایع ، رییس مرکز رشد و ریاست اداره پست برگزار شد.

◀️دکتر کاتب از حمایت مجلس از طرحهای پارک رشد و پارک علم و #فناوری برای #برند سازی تولیدات داخلی خبر داد و گفت : یکی از نیازهای اصلی #صنعت در شهرستان گرمسار با توجه به گستردگی واحدهای صنعتی وجود و تاسیس #مرکز_رشد در شهرک های صنعتی است که برای این امر باید برنامه ریزی های لازم انجام پذیرد .

Comments are closed.