🏴 ایام رحلت حضرت محمد(ص) رسول مهربانی و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع ) و سلطان دین امام رضا (ع ) تسلیت باد. . . | دکتر غلامرضا کاتب

🏴 ایام رحلت حضرت محمد(ص) رسول مهربانی و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع ) و سلطان دین امام رضا (ع ) تسلیت باد.

Comments are closed.