💗طرح| رهبرانقلاب، روز گذشته: خدای متعال بر ما منت گذاشته و پیاده‌روی اربعین را خلق کرده است.خدا را بایستی شاکر باشیم.
🌹 به رهبری حسین

 

 

Comments are closed.