| دکتر غلامرضا کاتب

◾️تجمع مردمی در مقابل آتشنشانی شماره ۲گرمسار جهت ادای احترام به شهدای آتشنشان حادثه پلاسکو.

روحشان شاد و قرین رحمت الهی

Comments are closed.