◀️ دکتر کاتب : شهرستان گرمسار میتواند چالش ازدحام جمعیتی #پایتخت را مرتفع نماید.

 

قطار حومه‌ای گرمسار یک ظرفیت مهم برای تحقق این امر است.

@katebgh

#گرمسار
#کاتب

Comments are closed.