انتقاد دکتر کاتب از وزارت نیرو در خصوص افزایش بی رویه تعرفه برق | دکتر غلامرضا کاتب