کاتب | دکتر غلامرضا کاتب

سهل ممتنع تبدیل ایران به قطب ICT خاورمیانه

  • دوشنبه - ۲۶ تیر ۱۳۹۶
  •  سرویس اقتصادی رییس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، به تشریح موانع و مزایای توسعه ICT و اجرای دولت الکترونیک که اشتغالزایی فراوانی برای کشور دارد، پرداخت. دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۴ غلامرضا کاتب  در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه حوزه ICT  می ...

    گالــــری